Kodowanie kreatywne

Wprowadzenie i pierwsze projekty z wykorzystaniem języka Processing

   Kreatywne kodowanie to bardzo szerokie pojęcie. Jest to przede wszystkim nowy paradygmat programowania, w ramach którego twórca aplikacji audio-wizualnej skupia się na realizacji pomysłu, takim jak modelowanie i renderowanie interaktywnych scen i wizualizacji, w oparciu o gotowe narzędzia typu framework, zamiast marnować czas na żmudne programowanie niskopoziomowych bibliotek i optymalizowanie kodu. W ramach narzędzi do kreatywnego kodowania, twórca aplikacji dostaje gotowe środowisko i zintegrowane biblioteki do wszystkich typowych zadań związanych z projektowaniem aplikacji multimedialnych: grafiką 2D/3D, interakcją z użytkownikiem, korzystaniem z zasobów sieciowych, obsługą plików i multimediów, wielowątkowością, obsługą warstw abstrakcji sprzętu (w szczególności audio, wideo), a nawet obsługą portów czy możliwością tworzenia aplikacji na platformy mobilne (Android, iOS).

   Kodowanie kreatywne to nowe spojrzenie na programowanie jako dział sztuki, a nie rzemiosła.


   Po lewej: Przykład użycia języka Processing w oparciu o algorytm ze strony dry.ly, lekko zmodyfikowany i przepisany z CoffeeScript na zwykły Processing na potrzeby projektu. Algorytm działa stosunkowo wolno, ale mimo to warto poczekać chwilę na piękny efekt.