Kodowanie kreatywne

Wprowadzenie i pierwsze projekty z wykorzystaniem języka Processing

   Przykład 3 - Troje "Oczu", patrzących w kierunku kursora myszy - do obliczania kąta patrzenia użyto funkcji atan2().


   Aby zobaczyć kod aplikacji w języku Processing, kliknij tutaj. Zmiany dokonane przeze mnie zaznaczone zostały na czerwono.


   Algorytm znaleziony na stronie processing.org