Kodowanie kreatywne

Wprowadzenie i pierwsze projekty z wykorzystaniem języka Processing

   Framework jest szkieletem do budowy aplikacji. Definiuje on strukturę aplikacji oraz ogólny mechanizm jej działania, a także dostarcza zestaw komponentów i bibliotek ogólnego przeznaczenia do wykonywania określonych zadań. Programista tworzy aplikację, rozbudowując i dostosowując poszczególne komponenty do wymagań realizowanego projektu, tworząc w ten sposób gotową aplikację.[Wikipedia]

   Najbardziej popularne framework'i, czasem aspirujące do miana języków programowania kreatywnego, to:


   W dalszej części pozwolę sobie skupić się na Processing'u, a dokładnie rzecz biorąc na bibliotece Processing.js, która pozwala na osadzebie bezpośrednio na stronie internetowej aplikacji multimedialnych napisanych w języku Processing.


   Po lewej: Przykład użycia języka Processing w oparciu o algorytm ze strony p5p.cecinestpasparis.net - wizualizacja krzywych Lissajous. Parametry krzywych można zmienić przeciągając kursorem myszy po wizualizacji.